Profile Picturedigitale downloads
€25+

Het Nieuwe Testament met ophelderende aantekeningen - dr. H.E. Vinke - PDF-editie

0 ratings
Add to cart

Het Nieuwe Testament met ophelderende aantekeningen - dr. H.E. Vinke - PDF-editie

€25+
digitale downloads
0 ratings

Het Nieuwe Testament met ophelderende en toepasselijke aanmerkingen door Dr. H.E. Vinke, hoogleraar aan de hoogeschool te Utrecht.

De tekst van het Nieuwe Testament is die van Statenvertaling in de opgeschoonde editie van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1848.

Prof. dr. H.E. Vinke (1794-1862) was vanaf 1836 tot aan zijn overlijden hoogleraar theologie aan de Universiteit van Utrecht. Vinke werd in zijn dogmatiek “bijbels gereformeerd” genoemd.

Professor Vinke publiceerde zijn Nieuwe Testament met aantekeningen in 17 losse delen, maar nummerde de pagina's zodanig dat het uiteindelijk ook ik vier boekbanden beschikbaar zou kunnen komen. Hetgeen later ook gebeurd is.

De boeken zijn gescand, opgeschoond en opgeslagen als PDF. De weergave is die van de oorspronkelijke druk, maar de tekst is wel herkent en op de achtergrond aanwezig. Hierdoor kan in de tekst gezocht worden.


De boeken zijn ook verkrijgbaar in druk bij Importantia Publishing en op basis van het ISBN ook bij de boekhandel

Deel 1: Mattheus t/m Johannes, 627 pagina's. ISBN: 9789057196867
Deel 2: Handelingen t/m 2 Korinthe, 598 pagina's. ISBN: 9789057196874
Deel 3: Galaten t/m Hebreeën, 517 pagina's. ISBN: 9789057196881
Deel 4: Jakobus t/m Openbaring, 401 pagina's. ISBN: 9789057196898


Add to cart

Alle 17 boeken geschreven door dr. H.E. Vinke in PDF-formaat

Deel 1 - Mattheus
4,95
Deel 2 - Markus
4,95
Deel 3 - Lukas
4,95
Deel 4 - Johannes
4,95
Deel 5 - Handelingen
4,95
Deel 6 - Romeinen
4,95
Deel 7 - 1 Korinthiërs
4,95
Deel 8 - 2 Korinthiërs
4,95
Deel 9 - Galaten
4,95
Deel 10 - Efeziërs
4,95
Deel 11 - Philippenzen & Kolossenzen
4,95
Deel 12 - 1 & 2 Thessalonicenzen
4,95
Deel 13 - 1 & 2 Timotheus, Titus & Philemon
4,95
Deel 14 - Hebreeën
4,95
Deel 15 - Jakobus, 1 & 2 Petrus
4,95
Deel 16 - 1, 2 & 3 Johannes & Judas
4,95
Deel 17 - Openbaring
4,95