Online Bijbel Pluspakket Editie 2023-11

1 rating

(met 10+ extra titels)

Uitgebreider dan het Basispakket

Het Online Bijbel Basispakket is weliswaar gratis beschikbaar en er kunnen ook extra titels toegevoegd worden met de Content Installer, toch is dit handmatig toevoegen van deze extra titels voor sommige mensen te complex. Bovendien vraagt het extra tijd.

Dit Online Bijbel Pluspakket is gemaakt om het Basispakket en de extra titels vanuit één eenvoudige installatie te kunnen installeren. Bovendien worden bonus-titels meegeleverd die niet verkrijgbaar zijn op www.onlinebible.org  Daarnaast wordt versie 5.9 van de software geleverd.

Bepaal zelf het bedrag dat je voor dit Pluspakket wil betalen. (Onze kostprijs om dit pakket te kunnen bieden is 25,- euro per download)

Dit Pluspakket is niet bedoeld voor Standaard en Professioneel Premium Gebruikers van de Online Bijbel.


Met Statenvertaling en Kanttekeningen als bonus titels

Standaard wordt als bonus de Statenvertaling met Kanttekeningen meegeleverd. In de meest recente bijgewerkte editie van 2022. Dit krijgt u niet met het standaard Basispakket.

Het Online Bijbel Pluspakket is dus ook bestemd voor iedereen die met de Statenvertaling met Kanttekeningen wil werken op een desktop computer. Zelfs als het alleen gaat om een update van de Online Bijbel software en een verbetering van eerder verkregen editie van de Statenvertaling en de Kanttekeningen is dit Pluspakket een goede aanvulling. 

In deze nieuwe editie van het Pluspakket is ook de bijbelatlas toegevoegd.

Er bestaat ook een Uitgebreide variant van het Pluspakket. Hierin wordt flink wat meer extra meegeleverd.

Waarom zou ik voor het Pluspakket betalen?

Dat is een goede vraag.

De eerste belangrijke reden is dat de installatie van dit Pluspakket veel sneller en gemakkelijker gaat. Dit is een Alles-In-1 pakket. Eén download en één installatie - klaar. Ook geen licentiecode invoeren. Geen noodzakelijk gebruik van de content-installer

De tweede belangrijke reden is dat dit Pluspakket ook de Statenvertaling met Kanttekeningen bevat in de geheel bijgewerkte uitvoering uit 2022. Het uitgebreide Pluspakket bevat zelfs nog meer.

Een andere reden is dat je door te betalen voor het Pluspakket meehelpt. Ook al zijn de downloads op onlinebible.org gratis en veel titels met de content-installer ook, er zitten wel echte mensen achter die er tijd in stoppen en er ieder jaar veel geld aan uitgeven om het mogelijk te maken. Door voor het Pluspakket te betalen help je mee aan het bekostigen.

Wij distribueren het Online Bijbel Pluspakket niet om er geld mee te verdienen, maar we ontvangen er wel graag geld voor zodat we meerwaarde en gemak kunnen bieden.

Het gaat dus ook een beetje over het ondersteunen van ons werk, maar wat ons betreft nog meer over het bieden van meerwaarde aan jou als gebruiker, zoals bijvoorbeeld de extra titels en de eenvoudigere installatie-procedure.


Wat is de waarde van dit Online Bijbel Pluspakket?

Ter indicatie: De laatste bijwerking van de Statenvertaling met Kanttekeningen heeft ruim 2000 euro gekost. Het beschikbaar maken van onlinebible.org heeft 2500 euro gekost. Een latere noodzakelijke technische aanpassing 750 euro. Het beschikbaar houden van het gratis Basispakket kost ieder jaar 1500,- euro. De rekening die we te betalen kregen voor het omzetten van de Basisbijbel bestanden bedroeg 2100 euro. En zo kost iedere titel en alle dienstverlening geld. Veel geld.

Als we alle kosten bij elkaar optellen en dat delen door het aantal downloads van het Basispakket zouden we minimaal 25,- euro per download moeten ontvangen voor het Pluspakket en 75,- euro voor het uitgebreide Pluspakket. Dat is om de kosten te dekken. Dan kunnen we nog geen meerwaarde toevoegen.  Laat staan dat we gratis materiaal in andere talen kunnen bieden voor die mensen in de wereld die helemaal niets kunnen betalen.


Wat zit standaard in het Pluspakket?

 • Online Bijbel Software (Windows) versie 5.9
 • BasisBijbel (tekst 2021-4)
 • BasisBijbel Inleidingen
 • BasisBijbel Woordenlijst
 • Statenvertaling met voetnootverwijzingen naar Kanttekeningen 
 • Kanttekeningen op Statenvertaling
 • Nieuwe Luther Bijbel editie 1994
 • Authorised (King James) Version met Strong-coderingen
 • Lexicons van James Strong (Engels)
 • Nieuwe Testament (Vlaams) van Nicolaas de Jonge
 • Nieuwe Testament (Negerhollandsch = zeeuws dialect)
 • Commentaar op Genesis 1-11 door John Bunyan
 • Enkele bekende Psalmen verklaard door Calvijn
 • Eenvoudig Commentaar op de Evangelien en Handelingen
 • Studies in het Evangelie naar Johannes
 • Kingcomments Bijbel Commentaren
 • Onderwerpen Concordantie
 • Pericopen Concordantie
 • 660.000 verwijsteksten
 • Het Evangelie op een A4tje - Jenö Sebök

Wat zit EXTRA in het Uitgebreide Pluspakket?

 • Statenvertaling met Strong-coderingen
 • Commentaar op de Bijbel - Matthew Henry
 • Focus Breintrainer bij de Bijbel (commentaar met tekstvragen)
 • Kort Begrip, Heidelbergse Catechismus, Dordtse Leerregels, Nederlandse Geloofsbelijdenis
 • Ik Geloof - een geloofbeschouwend commentaar op het Oude Testament (9 boeken)
 • Bovendien wordt met het Uitgebreide Pluspakket de mogelijkheid geboden al deze titels ook toegankelijk te krijgen in de Online Bijbel apps voor Android / iOS, zodat je het overal kunt gebruiken.


Als vergoeding vragen wij te betalen wat jij de waarde vindt van dit Pluspakket en het bestaan van onlinebible.org met gratis downloads. Ook maken wij er uit op hoe graag gebruikers in de toekomst meerwaarde en continuïteit van de Online Bijbel willen ontvangen. 

Bij het bepalen van het bedrag dat jij voor dit Pluspakket gaat geven zou het fijn zijn als je er rekening mee houdt dat onze kostprijs voor het verstrekken van het Pluspakket 25,- euro per download bedraagt en voor het Uitgebreide Pluspakket 75,- euro. Er zijn mensen die dit niet kunnen betalen en daarom bieden we de mogelijkheid om een lager bedrag te geven. Als ieder naar draagkracht geeft kunnen we met elkaar goede bijbelsoftware laten bestaan. 

Na bestelling van het Pluspakket hier op Gumroad krijg je het Pluspakket beschikbaar in jouw account en daar blijft het bestand beschikbaar. Betaling is mogelijk met PayPal en credit-card.

Als je wilt beschikken over een uitgebreidere inhoud of ook wilt werken op andere operatingsystems (zoals Android, iOS en/of macOS) dan biedt het Premium Gebruik hiervoor de mogelijkheid.

I want this!

Online Bijbel Pluspakket met de Statenvertaling en Kanttekeningen als bonus

Copy product URL

Ratings

5
(1 rating)
5 stars
100%
4 stars
0%
3 stars
0%
2 stars
0%
1 star
0%
€17.50+

Online Bijbel Pluspakket Editie 2023-11

1 rating
I want this!